Europska unija

Investicija za skaliranje produkcije i podizanje operativnih kapaciteta

Naziv projekta:

Cups.EU – skaliranje i komercijalizacija funkcionalnih instant napitaka

Opis i cilj projekta:

Cups.EU projekt je za skaliranje produkcije i poboljšanje operativnih kapaciteta Mushroom Cups d.o.o. za postavljanje inovativnih funkcionalnih instant napitaka na svjetsko tržište. Projekt financira optimizaciju produkcije, marketinški dizajn i razvoj i operiranje marketinških strategija za širenje rada na SAD i druge države s velikom platežnom moći. Cilj projekta je razvoj finalnog produkta, organizacija produkcije i postavljanje uređaja na strano tržište. Ukupni budžet projekta je 1,646,185.68 kn od kojih je 1,399,257.82 iz EU fondova.

Projekt je sufinanciran sa strane Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. www.strukturnifondovi.hr

Broj projekta: KK.03.2.2.04.0308 Period projekta: 01. kolovoza 2019. do 01. veljače 2021. Kontakt osoba: Stipe Režić