Investment for scaling the production and raising operational capacities

EU project funded Mushroom Cups

 

Project Name:

Cups.EU – skaliranje i komercijalizacija funkcionalnih instant napitaka

Project description and goal:

Cups.EU je projekt usmjeren skaliranju proizvodnje te povećanju operativnih kapaciteta tvrtke Mushroom Cups d.o.o. za plasman inovativnih funkcionalnih instant napitaka na svjetsko tržište. Projektom se financira optimizacija proizvodnje, oblikovanje proizvoda tržištu te razvoj i operativna marketinške strategije za širenje poslovanja na tržište SAD-a i druga visoko platežnih zemalja.

Cilj projekta je razvoj konačnog proizvoda, organizacija proizvodnje i plasman uređaja na inozemno tržište. Ukupni proračun projekta iznosi 1.646.185,68 HRK, od čega se 1.399.257,82 HRK odnosi na bespovratna EU sredstva.

 

Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz
operativnog programa Konkuretnost i kohezija 2014.-2020.
www.strukturnifondovi.hr

Referentni broj projekta: KK.03.2.2.04.0308
Razdoblje provedbe projekta: 01. kolovoza 2019. do 01. veljače 2021.
Kontakt osoba: Stipe Režić